Aquesta tardor viu l’eXperiència Xior a Barcelona

Camp Barcelona és una oferta internacional per viure Barcelona de manera diferent.